News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการบริหารจัดการระดับภูมิภาคตะวันออก ภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษา และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนจาการฝึกประสบการณ์จริงของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมไปถึงการช่วยเหลือสังคมตามแนววิถีใหม่ (New Nomal) ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

    https:...

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จัด “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2563 กิจกรรมเส้นทางอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว” ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเชฟชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหาร รวมถึงการกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยอง และสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา และห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ

    https:...

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นตัวแทน ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

    https:...

ข่าว

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างไฟฟ้า)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ครูพลศึกษาและครูสอนภาษาจีน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาวิทยาศาสตร์)