News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน การจัดงานปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกฤษณ์ ถิรพงศ์ชาติ ตำแหน่ง Business Planning Leader, Senior Learning Facilitator และทีมงาน จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในการเป็นวิทยากรและร่วมบรรยายประสบการณ์ การทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคาร อบจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ข่าว

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา

ตารางเวร เดือนเมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ปวส.

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ปวช.

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  หมา...

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสอง)

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ แนวปฏิบัติการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ หลักเกณฑ์การซ่อมเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตารางเวร เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล็อกโวลด์/แอมป์มิเตอร์จริงในตัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)