News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยนายฉัตรเฉลิม เริงใจ ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมการจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” โดยมีท่านราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับบูธกิจกรรมนิทรรศการของเด็กและเยาวชน การจัดการแสดง ร่วมไปถึงกิจกรรมเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข่าว

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) และเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานหลักสูตร)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และคนงาน)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฎิบัติการกลาง)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ ครูสอนภาษาอังกฤษ)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีะระยะสั้น (ตรอ.รุ่นที่๓)