You are hereฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


ตัวอย่างงานวิจัยการเรียนการสอน งานวิจัยชั้นเรียน  

Page1    Page2    Page3    Page4    Page5    Page6

ตัวอย่างครงการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560(อุปกรณ์เปลี่ยนหลอดไฟแบบประหยัด)  คลิกที่นี่   

 ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2557

รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557

 ผลการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2557

สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าแข่งขันประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศใช้ข้อกำหนดฯ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

สรุปผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2556-2558

 เกียรติบัตรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอศจ. ปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558

เกียรติบัตรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ปีการศึกษา 2558

เกียรติบัตรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมทักษะวิชาชีพ และอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน

เกียรติบัตรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอศจ. ปีการศึกษา 2558

เกียรติบัตรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ปีการศึกษา 2557

รายงานการส่งงานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการส่งงานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2558

 รายงานการส่งงานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานการส่งงานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการส่งงานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2555

คู่มือการเขียนรายงานวิจัย (9)  คลิ๊กที่นี่

แบบนำเสนอคุณลักษณะของผลงาน2556 (9)  คลิ๊กที่นี่
แบบวิจัยสิ่งประดิษฐ์ (10)  คลิ๊กที่นี่
แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1  คลิ๊กที่นี่

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 2  คลิ๊กที่นี่

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3  คลิ๊กที่นี่

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4  คลิ๊กที่นี่

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5  คลิ๊กที่นี่

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6  คลิ๊กที่นี่

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7  คลิ๊กที่นี่

 ตัวอย่างงานวิจัยเรียบเรียงโดยอาจารย์กฤษณ  ทองคำ
Introduction
บทที่1-5

ส่วนหน้า  และส่วนหลัง

ตัวอย่างงานวิจัยเรียบเรียงโดยอาจารย์ประไพ  ชิตรัฐถา  คลิ๊กที่นี่

 

วิจัยในชั้นเรียน แต่ละแผนกวิชา
บทคัดย่อ
แผนกเคมีอุตสาหกรรม
1.การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรระงับกลิ่นกาย     คลิ๊กที่นี่
2.การกำจัดเหล็กในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยเปลือกไข่ไก่     คลิ๊กที่นี่
3.สารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรรักษาโรคกลาก     คลิ๊กที่นี่
4.การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไขมันของแผ่นกรองจากต้นธูปฤาษี     คลิ๊กที่นี่

5.การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย     คลิ๊กที่นี่
6.การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยับยั้ง Aspergillus fermigatus บนหมอน    คลิ๊กที่นี่
7.การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียListeria  monocytog     คลิ๊กที่นี่
8.สเปรย์ดับกลิ่นอับในรองเท้าจากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร     คลิ๊กที่นี่
9.สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า     คลิ๊กที่นี่
10.การศึกษาปรับปรุงคุณภาพกระดาษรีไซเคิล     คลิ๊กที่นี่
11.การดูดซับปริมาณเหล็กในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยต้นบอนและกาบกล้วย     คลิ๊กที่นี่
12.การวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในแหล่งน้ำทำการเกษตร     คลิ๊กที่นี่
13.สารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ S. aureus จากผิวหนัง     คลิ๊กที่นี่
14.การสกัดสมุนไพรเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในตู้เสื้อผ้า     คลิ๊กที่นี่
15.สารสกัดฟลาโวนอยด์ จากหอมแดงและใบหม่อนเพื่อยับยั้งเชื้อสเตปฟิโลคอคคัส ออเรียสในผิวหนัง     คลิ๊กที่นี่
16.สารสกัดแทนนินจากพืชสมุนไพรยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อหมู     คลิ๊กที่นี่
17.การวิเคราะห์สารสกัดจากใบติ้วป้องกันการปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันมะพร้าว    คลิ๊กที่นี่
สิ่งประดิษฐ์ 
ชุดระงับกลิ่นเท้า

แผนกปิโตรเคมี
1.Batch   Sedimentation   Apparatus     คลิ๊กที่นี่
2.ราวตากผ้าอัตโนมัติ     คลิ๊กที่นี่
3.ถังดักไขมัน     คลิ๊กที่นี่
4.ชุดทดสอบ Cooling tower     คลิ๊กที่นี่
5.การออกแบบชุดการทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน    คลิ๊กที่นี่
6.ชุดควบคุมไฟอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์     คลิ๊กที่นี่
7.เครื่องปัดฝุ่นรองเท้า     คลิ๊กที่นี่
8.โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์     คลิ๊กที่นี่
9.เลื่อยยนต์เอนกประสงค์     คลิ๊กที่นี่

แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
1.อิฐบล็อคคอนกรีตยางพารา    คลิ๊กที่นี่
2.การพัฒนาสูตรจากยางพาราเปลือกมังคุด    คลิ๊กที่นี่
3.สารสกัดจากขมิ้นชันเพื่อยับยั้งเชื้อราบนแผ่นยางพารา     คลิ๊กที่นี่
4.ที่นวดเท้ายางพาราเปลือกมังคุดเพื่อสุขภาพ     คลิ๊กที่นี่
5.กรอบรูปไม้อัดโฟมจากใยกระดาษ    คลิ๊กที่นี่
6.ไม้อัดโฟมจากใยธรรมชาติ     คลิ๊กที่นี่
7.การสกัดและพิสูจน์เอกลักษณืสารสกัดเคอร์คูมินท์ (Curcumin)จากขมิ้นชัน     คลิ๊กที่นี่

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่35  จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการ  Dowload
ตัวบ่งชี้ที่35.1 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการ Dowload
ตัวบ่งชี้ที่36 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการ ทีมีประโยชน์และ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ  Dowload
ตัวบ่งชี้ที่37 ร้้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการต่องบดำเนินงาน Dowload
ตัวบ่งชี้ที่38 จำนวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการ Dowload
ข้อมูลรายละเอียดหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (แบบฟอร์ม)  Dowload
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยโครงการและโครงการวิชาชีพ  Dowload

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2553

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2552

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2551

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  ดูเพิ่มเติม

 

 ประกาศ

เรื่อง  หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2.4 การจัดส่งโครงการวิจัย

                        2.4.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย(Concept proposal) จัดส่งเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบไฟล์ข้อมูล จำนวนอย่างละ 2 ชุด ภายในวันที่ 3 สิงหาคม  2553 คัดเลือก วันที่ 6 สิงหาคม 2553 และแจ้งผลวันที่ 16 สิงหาคม 2553
                       2.4.2  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จัดส่งเป็นเอกสารพร้อมแนบไฟล์ข้อมูล จำนวนอย่างละ    2 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 30 กันยายน 2553

 

 โครงร่าง สิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2553

แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม นิทรรศการโครงงานนักศึกษา ปี 2552 ดูเพิ่มเติม

 

ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2548

 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ 

ประจำปีการศึกษา 2550  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 รูปสิ่งประดิษฐ์ร้อยใจอาชีวเทิดไท้ 12 ส.ค.50  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

FORMULAR ONE 2006

FORMULAR ONE 2007

FORMULAR ONE 2008

FORMULAR ONE 2009

  

1. นายกฤษณ  ทองคำ       หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

2.นางดวงสมร  นาควชิรตระกูล           เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 

  

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์