You are hereฝ่ายกิจการ ชมรมบาสเกตบอล

ฝ่ายกิจการ ชมรมบาสเกตบอล


บรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2553

 

การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2553  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 

 

 การแข่งขันบาสเกตบอลสตรีท ครั้งที่ 2 ธนาคารออมสิน  ระดับสายกิจการสาขา 5

ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8 ส.ค. 53  ดูเพิ่มเติม

การแข่งขันบาสเกตบอลสตรีท ครั้งที่ 2 ธนาคารออมสิน 

รอบคัดเลือก ชนะโรงเรียน วัดป่าประดู่

  

แข่งขันกีฬอาชีวเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดภูเก็ต

 

 

การแข่งขันบาสเกตบอลสตรีท ห้างแหลมทอง 2552

แข่งขันกีฬอาชีวเกมส์ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

แข่งขันกีฬอาชีวเกมส์ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 จังหวัดจันทบุรี

 

แข่งขันกีฬอาชีวเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์