You are hereแนวข้อสอบทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

แนวข้อสอบทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม


แนวข้อสอบทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม download

1.               อุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณลม  

2.    เครื่องมือวัดความดันมี ย่านการวัดที่ 0~10psi จะส่งสัญญาณไฟฟ้าเท่ากับ 4~20mA เมื่อวัดความดันที่ 8 psi จะส่งสัญญาณไฟฟ้าเท่าไร

3.               ลูกลอยเป็นเครื่องมือวัดอะไร
4.               การวัดระดับแบบวัดค่าความนำไฟฟ้าไม่เหมาะกับการวัดใด
5.               เครื่องมือวัดแบบใดที่ใช้ความถี่ของคลื่นเสียง
6.               ตัวอย่างเครื่องมือวัดความดัน
7.               อุปกรณ์เปลี่ยนจากแรงดันเป็นแรง
8.               ปริมาณทางฟิสิกส์ใดที่ไม่ได้จากการวัดระดับ
9.               ของเหลวในใดไม่เหมาะสมกับเครื่องมือวัดแบบกระจกมองระดับ
10.         ตัวแปรในข้อใดมีอิทธิพลต่อการวัดระดับอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุด
11.         ชื่อหน่วยวัดความดัน
12.         ก้านวัดความลึกไม่สามารถใช้วัดระดับของของเหลวใด
13.         เซ็นเซอร์ที่ใช้ในเตารีด
14.         อุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้า
15.         เครื่องมือวัดความดันมี ย่านการวัดที่ 0~10psi จะส่งสัญญาณไฟฟ้าเท่ากับ 0~20mA เมื่อวัดความดันที่ 5 psi
16.         มิเตอร์น้ำใช้หลักการวัดใด
17.         เทอร์โมคัปเปิลเป็นเซ็นเซอร์วัดอะไรจะส่งสัญญาณเป็นอะไร
18.         RTD ย่อมาจากอะไร
19.         ความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็นคุณสมบัติของอะไร
20.         อุณหภูมิ 50 องศาฟาเซลเซียล มีค่าเท่ากับกี่ฟาเรนไฮต์ (C=5*(F-32)/9)
21.         หน่วยของการวัดอัตราการไหล
22.         เครื่องมือวัดที่อาศัยการขยายตัวของ ของเหลวที่ใช้บรรจุในหลอดแก้ว
23.         เตารีดขนาด 2,000 W. 220 V.ใช้งาน 2 ชั่วโมง จะต้องเสียเงินกี่บาท สมมติราคาไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท
24.         ที่อุณหภูมิ 273.15 เคลวิล มีค่าเท่ากับกี่ฟาเรนไฮต์
25.         ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
26.         การต่อความต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน แบบผสม การต่อแบบใดที่ทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อยที่สุด
27.         จูล/คูลอมบ์ตรงกับหน่วยใด
28.         อินดักทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ใช้หลักการอะไร
29.         อุปกรณ์ชนิดใดที่มีคุณสมบัติรักษาระดับของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้คงที่
30.         การวัดค่าความต้านทานของเอสซีอาร์ระหว่างขาใดให้ค่าความต้านทานต่ำสุด
31.         เครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
32.         การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านต้องต่อแบบใด
33.         คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ใช้หลักการอะไร
34.         การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเกินต้องคำนึงถึงอะไรก่อนเป็นอันดับแรก
35.         ค่าแรงดันไฟตรงที่ได้จากวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นมีสมการอย่างไร
36.         สัญลักษณ์หน้าสัมผัส NC มีความหมายอย่างไร
37.         อุปกรณ์ชนิดใดใช้ควบคุมความร้อนของเครื่องทำน้ำอุ่น
38.         สวิตช์ที่สามารถตัดวงจรได้อัตโนมัติเมื่อมีกระแสไหลเกินพิกัด
39.         เครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานกล เรียกว่าอะไร ?
40.         เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระสลับมีความร้อนสูงผิดปรกติน่าจะเกิดมาจากสาเหตุใด?
41.         ออปโต้คัปเปิลประกอบด้วยอุปกรณ์อะไร
42.         เทอร์มิสเตอร์มีหลักการทำงานอย่างไร
43.         วงจรบัฟเฟอร์มีคุณสมบัติอย่างไร
44.         ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ เขียว น้ำเงิน น้ำตาล เงิน มีค่าความต้านทานเท่าไร
45.         ถ้าตั้งสวิทช์ Time/Div ของออสซิลโลสโคปไว้ที่ 10 ms เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าของบ้านจะได้รูปคลื่นมีความยาวกี่ช่อง
46.         การต่อวงจรอนุกรมเปรียบกับลอจิกใด
47.         เซ็นเซอร์ที่ใช้กับเครื่องนับจำนวนคนเข้าห้องสมุดเป็นประเภทใด
48.         จงหาค่าของ X จากสมการ 10/100 = (X-4)/16
49.         เครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้า เรียกว่าอะไร ?
50.         แรงคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เกิดขึ้นจากอะไร
 
**********************************************

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์