You are here19. หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว และ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

19. หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว และ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว


 

กิจกรรมของแผนก

ทัวร์สวนแม่ฟ้าหลวง  สวยงามมากๆๆ  สังเกตได้จากคนหน้าสุด  คือ  อาจารย์อติณัช    แผนกการโรงแรม

 

              

 

ทัวร์โคราช

โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรี

บทเรียน

-  วิชาการแกะสลักผักและผลไม้

    - บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแกะสลัก

  -โปรแกรมทัวร์สุพรรณบุรี

 แนะนำจังหวัดในประเทศไทย

ภาคเหนือ                                                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

     จังหวัดเชียงราย                        จังหวัดขอนแก่น

     จังหวัดเชียงใหม่

     จังหวัดน่าน

     จังหวัดพะเยา

     จังหวัดแพร่

     จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     จังหวัดลำปาง

     จังหวัดลำพูน

     จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 ตัวอย่างวิดีโอการแข่งขันบาร์เทนเดอร์

1.น.ส.อาทิตยา  สมุทรคชรินทร์    ตำแหน่งครู     หัวหน้าแผนก

2.น.ส.สิริขวัญ  นพสันเทียะ           ตำแหน่งครู


3.นางสาวฐิฒารีย์  ทวีสัตย์  ตำแหน่งครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์