วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานส่งมอบนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำ โครงการอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น เพื่อนำไปติดตั้งยังพื้นที่ที่มีสภาวะค่าฝุ่นละอองอยู่ในขั้นวิกฤตและมีความเสี่ยงสูง โดยจะติดตั้งที่สถานศึกษา และส่วนราชการต่างๆ โดยมี ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับ นายชัชชาย แก้วขจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานจังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง โดยรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) จังหวัดระยอง และเดินเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ร่วมมือกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง



วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู รับมอบโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ จากบริษัท สตาร์ ปิโตเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) SPRC ซึ่งดำเนินการปรับปรุงด้านไฟฟ้า ทาสีพื้นอาคารเรียนเพื่อแบ่งแยกโซนการทำงาน ติดตั้งสัญลักษณ์เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัย ให้ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เครื่องจักรต่างๆ ณ อาคารแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมมือกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยางยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายธนวันต์ ค่ำชู และนางสาวมิ้นทิรา แทนชัยภูมิ นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ และชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจ Oasis ประเภทนักศึกษา โดยมี นางสาวชญานิษฐ์ คันธวัลย์ และนายกีรติ ศักดิ์บรูณกุลชัย เป็นครูผู้ควบคุม ณ จังหวัดชลบุรี

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี