วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “การบริการอาหารและเครื่องดื่ม” Food and Beverage Service ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันเอดส์โลก โดยให้นักเรียน นักศึกษา ตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพุธที่​ ๕ ธันวาคม​ ๒๕๖๑​ ว่าที่เรือตรีชูชีพ​ อรุณเหลือง​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง​ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนศรีเมือง​ อ.เมือง​ จ.ระยอง