“ข้าว-อิ่ม-สุข” (วันที่ 2 ) วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ร่วมสมทบทุนสนับสนุนจัดทำข้าวกล่องอิ่มสุข แจกให้ประประชาชนทั่วไปจำนวนอีก 500 กล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/rayongtechnical Read more

“ข้าว-อิ่ม-สุข” วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมปันน้ำใจแจกข้าวกล่อง “ข้าว-อิ่ม-สุข” แก่ประชาชนทั่วไป ในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 11.00​ น. เป็นต้นไป บริเวณครัวใบชะมวงหน้าวิทยาลัยเทคนิิคระยอง

https://www.facebook.com/rayongtechnical Read more

“ข้าว-อิ่ม-สุข” วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ร่วมสมทบทุนสนับสนุนจัดทำข้าวกล่องอิ่มสุข แจกให้ประประชาชนทั่วไปจำนวน 500 กล่อง โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/rayongtechnical Read more

“ตู้ปันสุข” วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ นำตู้กับข้าวเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมาทำเป็น “ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด-19” ภายในตู้มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า และขนมสำหรับเด็กๆ ที่มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคจำนวนมากมาใส่ไว้เต็มตู้ เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนมาเปิดหยิบของในตู้ไปใช้กินและใช้ในครอบครัวได้เลย ทั้งนี้วิทยาลัยขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดระยองมาร่วมแบ่งปันน้ำใจ และมารับอาหารไปทานได้นะคะ โดย ตู้ปันสุข จะตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าวิทยาลัย

https://www.facebook.com/rayongtechnical Read more

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เข้าร่วมรับมอบเครื่องปั้มลม จากบริษัทธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด และยังได้รับการฝึกอบรมสาธิตการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องปั้มลมและเครื่องมือลม โดยวิทยาการ นายรชณัฐ สงวนวนชาติ ตำแหน่ง sales & marketing director นายณัฐพล สะธรรมกิจ ตำแหน่ง Engineering & Business Development managey ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล(ช่างยนต์) โดยมีครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 6 สถานศึกษา ดังนีี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง, วิทยาลัยการอาชีพแกลง และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

????บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบแรก)​ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีจุดการคัดกรองเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยให้ผู้เข้าสอบ ผู้ปกครอง คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจากโรงพยาบาลระยอง และชุดอุปกรณ์วิจัยการวัดไข้จากแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม รวมถึงมีบริการเจลแอลกอฮอล์ในห้องสอบทุกห้อง และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

#เราจะสู้covid19ไปด้วยกัน ???? คณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมโลหะ เครื่องมือวัดและควบคุมร่วมกันสร้างเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง //// ประชุมแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more