วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวน ในการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบสานคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์อันเด่นชัดของชุมชนเมืองเก่า “ยมจินดา” สู่นักท่องเที่ยว ณ อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมให้โอวาส เนื่องในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้กล่าวรายงานครั้งนี้ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

พิธีเปิด โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากท่านสุพจน์​ ต่ออาจหาญ​ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจักงานครั้งนี้ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าน้ำสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะด้าน ICT แก่นักเรียนชั้น ป.๔ และ ป.๕ เพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการควบคุมความเร็วหุ่นยนต์ สร้างแรงบันดาลใจ และสนใจในเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวัดตาขัน จ.ระยอง

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (kaisen)โดยมีวิทยากรจาก บริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) จำกัด มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ แก่นักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน การจัดงานปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกฤษณ์ ถิรพงศ์ชาติ ตำแหน่ง Business Planning Leader, Senior Learning Facilitator และทีมงาน จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในการเป็นวิทยากรและร่วมบรรยายประสบการณ์ การทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคาร อบจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง