วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะด้าน ICT แก่นักเรียนชั้น ป.๔ และ ป.๕ เพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการควบคุมความเร็วหุ่นยนต์ สร้างแรงบันดาลใจ และสนใจในเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวัดตาขัน จ.ระยอง

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (kaisen)โดยมีวิทยากรจาก บริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) จำกัด มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ แก่นักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน การจัดงานปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกฤษณ์ ถิรพงศ์ชาติ ตำแหน่ง Business Planning Leader, Senior Learning Facilitator และทีมงาน จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในการเป็นวิทยากรและร่วมบรรยายประสบการณ์ การทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคาร อบจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับมอบรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ ในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา จัดโดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตรในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากท่านวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายก อบจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายบรรเจิด แย้มกลิ่น ตำแหน่งหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่ายรายงานและบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานส่งมอบนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำ โครงการอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น เพื่อนำไปติดตั้งยังพื้นที่ที่มีสภาวะค่าฝุ่นละอองอยู่ในขั้นวิกฤตและมีความเสี่ยงสูง โดยจะติดตั้งที่สถานศึกษา และส่วนราชการต่างๆ โดยมี ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับ นายชัชชาย แก้วขจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานจังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง โดยรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) จังหวัดระยอง และเดินเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ร่วมมือกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง