“คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” งานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

ระหว่างวันที่ ๒-๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายทนง ทองมาก หัวหน้าแผนกวิชาช่าไฟฟ้ากำลัง ได้เดินทางไปนิเทศการจัดการเรียนการสอน และรับนักศึกษาที่ได้ไปศึกษา ณ วิทยาลัยการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๑ – ๘ ม.ค.๒๕๖๒ กลับไทย พร้อมทั้งนำนักศึกษาเดินทางเข้าพบ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา และเดินทางกลับมายังประเทศไทย

การประชุมสรุปงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการ Excellent Model School ตามโครงการ MOU ระหว่าง SCG กับ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในสาขาวิชาปิโตรเคมี เครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคนิคการผลิต และการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คุณอรอุมา เวียงสิมมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด เข้าทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง กับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตัวแทนจาก บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (BST) เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร เป็นเด็กดี มีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเด็กทั่วไป จากท่านธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ อาคารช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันเสาร์ที่​ ๒๙ ธันวาคม​ ๒๕๖๑​ พระโบราณพิทักษ์​ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม​ (พระอารามหลวง)​ และคณะสงฆ์อำเภอเมืองระยอง​มอบทุนการศึกษา​ “ตากสินอนุสรณ์” ประจำปี​ ๒๕๖๑​ ทำบุญอายุวัฒนมงคล​ ๗๕​ ปี​ ณ​ ศาลาการเปรียญวัดลุ่ม​(พระอารามหลวง)​ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน​ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง​ จำนวน​ ๕​ ทุน​ ทุนละ​ ๑,๐๐๐​ บาท​ รวมเป็นเงิน​ ๕,๐๐๐​ บาท

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดตั้งโครงการมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อประชาชน เปิดสอนทำขนมเค้ก คุกกี้ และแจกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหารใบชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง