วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย รองฯ อานุภาพ วาสะสิริ รองฯ ณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

👏 ” คนดี วิทยาลัยเทคนิคระยอง ” เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยฯ ขอชื่นชมนางสาวพลอย สร้อยสุวรรน์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เก็บกระเป๋าเงินได้ แล้วนำให้งานประชาสัมพันธ์ประกาศหาเจ้าของ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ มาติดต่อขอรับกระเป๋าดังกล่าว ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดลุ่มมหาชัยชุมพล วัดตรีรัตนาราม วัดปากน้ำ และวัดป่าประดู่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดลุ่มมหาชัยชุมพล วัดตรีรัตนาราม วัดปากน้ำ และวัดป่าประดู่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร บริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง รองฯณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร พร้อมด้วยคณะครูของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำความร่วมมือร่วมโครงการ BOI หลังจากที่ได้ทำความร่วมมือในโครงการ WIL กับบริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเดินทางส่งนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ เดิมตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเคมีอตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองฯยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 รองฯอานุภาพ วาสะสิริ รองฯณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ MR. Suqong รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการไฟฟ้าความเร็วสูงหูหนาน Hunan Technical College of RailwayHigh-speed เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง