วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการบริหารจัดการระดับภูมิภาคตะวันออก ภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษา และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนจาการฝึกประสบการณ์จริงของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมไปถึงการช่วยเหลือสังคมตามแนววิถีใหม่ (New Nomal) ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

    https://www.facebook.com/r Read more

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จัด “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2563 กิจกรรมเส้นทางอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว” ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเชฟชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหาร รวมถึงการกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยอง และสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา และห้องปฏิบัติการแผนกอาหารและโภชนาการ

    https://www.facebook.com/r Read more

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

    https://www.facebook.com/r Read more

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

    https://www.facebook.com/r Read more

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นตัวแทน ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

    https://www.facebook.com/r Read more

วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติสี่ฝ่าย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและพิธีเปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินและพาณิชย์การปักกิ่ง สาขาประเทศไทย (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยมีนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะครู เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

    https://www.facebook.com/r Read more

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทน ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประทีป ผลจันทร์งาม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และ นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา โดยมีนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กล่าวแสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ท่านสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง มอบจักรยานและตระกร้าปันสุข ท่านปรารถนา พุทธเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษายากจน นางสาวธิดารัตน์ คนหมั่น นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยมีนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายอุทัย ศรีษะนอก หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมรับมอบ ณ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารสถาศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 และการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ การย้ายของรองผู้อำนวยการฯ และการบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดในงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง