วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมฟังธรรมะบรรยาย “ฟังเทศน์ ฟังทอล์ค” กับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม “พระมหาสมปอง” เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย มาบรรยายธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี​ โดยมอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และผ้าขนหนู​ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเสวนาเวทีชาวบ้านผลิตรายการนอกสถานที่ เผยแพร่ผ่านทางสื่อวิทยุระบบ FM 91.75 MHz และเฟสบุ๊ค สวท.ระยอง ในรายการ “รู้ทันพิษภัย ยาเสพติด” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ศิรกฤศ พุ่มพวง สารวัตรศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นางรติวัน จัตตุพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายธานี กิมทรง หัวหน้างานปกครองวิทยาลัยเทคนิคระยอง มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ สร้างความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสัมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

โครงการร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย – จีน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาการศึกษาเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจิน โป๋ห่าย โดยได้ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษา (ค่าบำรุงการศึกษาและค่าที่พักฟรี) ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาประเทศไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งหมด 25 คน ในสาขาต่อไปนี้ 1. สาขายานยนต์ไฟฟ้า 2. สาขาเทคนิคการผลิต CNC 3. แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4. สาขาระบบสมองกลฝันตัว IOT