ประกาศ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ และ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม