News:
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิตพัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้รับเกียรติจากคณะผู้พิพากษาศาล จังหวัดระยอง และ ร.ต.ท.สุรเดช มณีพิทักษ์ มาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนในสถานศึกษา และ เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดระยอง จำนวน 350 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ เรือนจำกลาง จังหวัดระยอง

Board of Directors

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Events