” #คนดีวิทยาลัยเทคนิคระยอง” วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นายฐิติภัทร ชลวานิช นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เก็บกระเป๋าเงิน ซึ่งในนั้นมีเอกสารสำคัญและเงินอยู่จำนวนหนึ่ง นำมาส่งประกาศหาเจ้าของและได้คืนให้กับเจ้าของกระเป๋าเงินด้ังกล่าวแล้ว ?? ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX