วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด นายอานุภาพ วาสะสิริ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมฯครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชะลอ การทวี และคุณสันติ พยัคฆ์ขาม มาเป็นวิทยากร การอบรมฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง