วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาแผนกวิชาสาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ CAGEBOT ประจำปีการศึกษา 2562 และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2019 (WRG 2019) ณ ประเทศไต้หวัน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX