วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธี และนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นกล่าวรายงาน ทั้งนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพรและ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมคณะครู บุคลากร เจ้าหน้า และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกโดยชำระค่าสินค้าผ่าน MyMo Application การประกวดร้องเพลงลูกกรุง การประกวดธิดา Miss MyMo การแสดงวงดนตรีจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง และบูธกิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ พร้อมจุดบริจาคเงินผ่าน QR สาธุ จากธนาคารออมสิน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ธนาคารออมสินและวิทยาลัยเทคนิคระยอง จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Cashless Society ผ่าน Mobile Application สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ถือเป็นก้าวแรกที่มั่นคงของการพัฒนาไปสู่ “วิทยาลัยไร้เงินสด” ต่อไป

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX