วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 62 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมรับคำแนะแนว และรับสมัครงาน ของ บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX