วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมพร้อมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX