วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบหมายให้นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยซ่อม สร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ของสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง โดยมีครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก