วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา แสดงความจำนงเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 739 คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 237 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 502 คน ณวิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก