วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวน ในการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบสานคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์อันเด่นชัดของชุมชนเมืองเก่า “ยมจินดา” สู่นักท่องเที่ยว ณ อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมให้โอวาส เนื่องในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้กล่าวรายงานครั้งนี้ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

พิธีเปิด โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากท่านสุพจน์​ ต่ออาจหาญ​ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจักงานครั้งนี้ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าน้ำสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง