ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดการประชุมมอบนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการประชุมเตรียมการจัดงานถวายกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุม บรรยายพิเศษและมอบนโยบายฯ ร่วมกับ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารวมประชุมทั้งสิ้น 40 ท่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

” #คนดีวิทยาลัยเทคนิคระยอง” วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นายฐิติภัทร ชลวานิช นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เก็บกระเป๋าเงิน ซึ่งในนั้นมีเอกสารสำคัญและเงินอยู่จำนวนหนึ่ง นำมาส่งประกาศหาเจ้าของและได้คืนให้กับเจ้าของกระเป๋าเงินด้ังกล่าวแล้ว 👏👏 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบหมายให้ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more