ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอล ๓ x ๓ ทีมชาย เยาวชนจังหวัดระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์