วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา แสดงความจำนงเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 739 คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 237 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 502 คน ณวิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา แสดงความจำนงเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 739 คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 237 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 502 คน ณวิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบหมายให้นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและคงามร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพพิสัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิด ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบหมายให้นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยซ่อม สร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ของสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง โดยมีครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รับผิดชอบดูแลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางหลักสูตร EEC Model Type A ให้กับนักศึกษาสาขาไฟฟ้าจำนวน 20 คน จากโครงการความร่วมมือกับบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมกำลังคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจ “EEC” โดยมีคุณนาธาร จันทรสุริ Product Specialist บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด เป็นวิทยกรในการอบรมในครั้งนี้

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานเปิด การจัดการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยมีบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ออโตไดแด็กติก จำกัด ศูนย์ฝึกอบรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ – เทคนิคญี่ปุ่น เป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันครั้งนี้ สรุปผลจัดการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ – วิทยาลัยเทคนิคระยอง รองชนะเลิศอันดับ 1 – วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 – วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยทั้ง 3 ทีมผู้เข้าแข่งขัน จะได้เป็นตัวแทนจากอาชีวศึกษจังหวัดระยอง และภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าแข่งขันทักษะระดับชาติ ณ จังหวัดพิษณุโลก …สนามต่อไป

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จัดโครงการอบรมการทำงานอย่างมืออาชีพ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทวินทร์ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ ผู้จัดการสำนักการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายประกิต ปอคูสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด คุณเสมา พูลเวช Senior Facilitator พร้อมด้วยทีมงานจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ร่วมให้โอวาทและแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาต้นแบบ เพื่อพัฒนาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ณ ห้องประชุมอาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนีบบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และะดับประกาศนีบบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านวิชาการ การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ รวมไปถึงการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก