วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ให้เกียรติมอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 ได้แก่ แอลกอฮอล์ออแกนิค หน้ากากอนามัย วิตามินซี และอุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเรียน 15 แห่ง พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนและครู เขตดินแดง-เขตห้วยขวาง ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสาธิตการใช้อุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อ หุ่นยนต์พ่นหมอกฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV-C และอุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อโควิด-19 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นสถานศึกษาอาชีวะต้นแบบ (Rayong Model) เป็นผู้จัดทำนวัตกรรม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นางสาวชาริณี สิทธิเชนทร์ ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้ถึงแก่กรรม ในวันอังคารที่ 22 มิ.ย. 64 ในการนี้ได้จัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 17/14 ม. 10 ต. ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สวดอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2564 เวลา 19.30 น. และฌาปณกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ม.5 ต. ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการ การประเมินการประกันคุณภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นายณรงค์ ​สุขเจริญ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี​ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประธานหลักสูตรเทคโนโลยี และครูผู้สอน ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคนิคระยองต่อไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู และ หัวหน้างานศูนย์ EEC ร่วมต้อนรับทีมวิทยากร และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) . เพื่อประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ แนะนำหลักสูตรในการอบรม ทีมงานวิทยากร และเยี่ยมชมสถานที่สำหรับใช้ในการฝึอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและ ทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในภาคอุตสาหกรรม ให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษำ (AI อำชีวะ) ในพื้นที่ EEC ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน “ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้เรียนในสถานศึกษา” ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยองทั้งภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดระยอง (นายชาตรี ปุระมงคล) ร่วมกล่าวต้อนรับ และ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอรรถพล สังขวาสี) เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ คิดค้นนวัตกรรมสำหรับใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น ในการนี้ สอศ. จึงมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นสถานศึกษาอาชีวะต้นแบบ (Rayong Model) จัดทำนวัตกรรม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯได้ทำพิธีส่งมอบนวัตกรรมด้านการป้องกัน และนวัตกรรมด้านการบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการป้องกัน เน้นการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการใช้น้ำยา และแสงยูวีซี (UVC) ส่วนนวัตกรรมด้านการบริการทางการแพทย์ เน้นการใช้หุ่นยนต์ช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ มอบนวัตกรรมดังกล่าว แก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เรือนจำกลางระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โรงพยาบาลระยอง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และเทศบาลนครระยอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคมต่อไป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายชรินทร์ ชูชื่น นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู และ หัวหน้างานศูนย์ EEC ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) . ประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรมให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง และเยี่ยมชมสถานที่รองรับการพัฒนาเด็กไทยให้ตอบรับเทคโนโลยีอย่างมีแบบแผนและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน . โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและดิจิตอล การจัดเก็บและคัดเลือกข้อมูลในการแสดงผลและวิเคราะห์ และความรู้การส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผล ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน EEC วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วย นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับ คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนกำเนิดวิทย์และอดีตผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท และคุณธิดารัตน์ ทุมมากรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 12,000 บาท ให้นายชนาธิป นวลหงส์ นักเรียน ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานในการรับมอบทุน พร้อมกันนี้ คุณไพจิตร ตันติเวชวุฒิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานของวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนตามความเหมาะสมต่อไป วิทยาลัยเทคนิคระยอง งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคระยอง งานประชาสัมพันธ์ วท.ระยอง