038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
-->ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน<--

คณะผู้บริหาร
ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง


นายชรินทร์ ชูชื่น

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอานุภาพ วาสะสิริ

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ

นายชาคริต รุ่งรัตน์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กิจกรรมแผนที่ตั้งวิทยาลัยฯวิทยาลัยเทคนิคระยอง ( Rayong Technical College )
086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000 โทร 038-611192 แฟกซ์ 038-870717
พิกัด 12.666835, 101.271969