038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หัวหน้าแผนก
ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล