038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์นายกฤษณ ทองคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้า
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายพชร เมืองสองชั้น

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์